Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí byl poplatník podle již zrušeného zákonného opatření povinen podat vždy nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad jeho vlastnického práva k nabývané nemovitosti.

 Provedením vkladu se rozumí jeho povolení katastrální úřadem. Jedná se tedy prakticky o všechny vklady do katastru nemovitostí, které byly katastrálními úřady provedeny (o nichž bylo rozhodnuto) v průběhu měsíce prosinec 2019 a dále.

 S ohledem na zrušení daňové povinnosti není nutné daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podávat, ani samozřejmě tuto daň platit, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. března 2020.

 Pro vrácení již zaplacené daně bude tedy nezbytné postupovat obecně jako u každého jiného daňového přeplatku dle daňového řádu. Obecně je možné dle ust. § 155 odst. 2 daňového řádu požádat o vrácení přeplatku na dani písemnou žádostí adresovanou příslušnému finančnímu úřadu. Finanční úřad poukáže přeplatek do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. 

Vzor žádosti o vrácení již zaplacené daně je ke stažení zde.

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ke stažení zde.