Zásady ochrany osobních údajů

Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste uvedl/a v umístěném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává podnikatel Ing. Michal Baumann, se sídlem Němčany 43, 684 01, kontaktní údaje (email): Michal.Baumann@re-max.cz (dále „Michal Baumann”), za účelem vyřízení Vaší poptávky po koupi, nájmu, odhadu nemovitosti či zaslání marketingových materiálů, sdělení atp.

Michal Baumann bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení odmítnete.

V případě, že jste udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení pro Michal Baumann vyplněním předmětného formuláře a odsouhlasením – Souhlasu se zpracováním osobních údajů, může Vám Michal Baumann zasílat jakákoliv obchodní sdělení.

Právní základ:

Michal Baumann bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Michal Baumann a další subjekty se mnou spolupracující (například finanční, hypoteční a daňoví poradci) mohou zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo, jméno, příjmení) na základě souhlasu (odsouhlasením předmětného souhlasu se zpracováním osobních údajů), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Michal Baumann bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.

Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.

Doba uchování:

Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.

Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku a osobní údaje budou vymazány.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů (Michal.Baumann@re-max.cz).

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Budeme spolupracovat?

Zavolejte mi, nebo napište e-mail a domluvíme si osobní schůzku.

Kontaktujte mě

E-book zdarma Jak správně prodat nemovitost